شرکت صنایع خیام الکتریک

خیام الکتریک جهشی بسوی آینده

فروش کلید و پریز تولید و پخش لوازم برقی فروش سیم و کابل
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • فکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :