شمیم دانش

آموزش کامپیوتر
 • EntityId : 759838
 • SmallCode : d8d9c
 • Category : آموزش کامپیوتر
 • Activities :
  آموزش کامپیوتر (809003)
 • Update Date : 2024-01-20
 • Quality Score : 0.429
 • Participated in Plan Ads : False
 • Plan Adv : 0 (None - فاقد پلان)
 • Plan Adv Has Follow Link : False
 • Plan Adv Keywords :

 • Quality Score Detail

 • Address : 1  /  1
 • DetailedAddress : 0.5  /  0.5
 • Phone : 1  /  1
 • Website : 0  /  1
 • Email : 0.5  /  0.5
 • PostalCode : 0  /  1
 • SocialMedia : 0  /  0.5
 • Location : 0  /  2
 • LogoOrCoverImage : 1  /  1
 • MoreImages : 1  /  1
 • Description : 1  /  1
 • LongDescription : 0  /  0.5
 • Services : 1  /  1
 • Slogan : 0  /  0.5
 • UpdatedInPastYear : 0.5  /  0.5
 • ParticipatedInPlanAds : 0  /  0.5
 • CommentEnable : 0  /  2
اطلاعات تماس
 • آدرس :
 • تلفن :
 • تلفن همراه :
 • ایمیل :
توضیحات
مجتمع فنی و آموزشی شمیم دانش: ارائه دهنده کلاس های کامپیوتر در همه رشته ها شامل ICDL، گرافیک، معماری، حسابداری، طراحی صفحات وب، برنامه نویسی ارائه دهنده کلاس های طراحی و نقاشی در همه تکنیک ها شامل: سیاه قلم، مدادرنگی، گواش، رنگ روغن، پاستل، آبرنگ و ... برگزار کننده کلاس های حسابداری ارائه مهارت های دیپلمی جهت ادامه تحصیل مناسب افراد: دیبپلم ردی، دارندگان سیکل، بازماندگان از تحصیل ، تطبیقی ها و ...