اداره کل راه و شهرسازی استان قم - ساختمان شماره 1

1.8 (3 نظر)

وزارت راه و شهرسازی
 • EntityId : 808851
 • SmallCode : d342b
 • Category : وزارت راه و شهرسازی
 • Activities :
  وزارت راه و شهرسازی (9740077)
 • Update Date : 2018-10-02
 • Quality Score : 0.314
 • Participated in Plan Ads : False
 • Plan Adv : 0 (None - فاقد پلان)
 • Plan Adv Has Follow Link : False
 • Plan Adv Keywords :

 • Quality Score Detail

 • Address : 1  /  1
 • DetailedAddress : 0  /  0.5
 • Phone : 1  /  1
 • Website : 0  /  1
 • Email : 0  /  0.5
 • PostalCode : 1  /  1
 • SocialMedia : 0  /  0.5
 • Location : 0  /  2
 • LogoOrCoverImage : 0  /  1
 • MoreImages : 0  /  1
 • Description : 0  /  1
 • LongDescription : 0  /  0.5
 • Services : 0  /  1
 • Slogan : 0  /  0.5
 • UpdatedInPastYear : 0  /  0.5
 • ParticipatedInPlanAds : 0  /  0.5
 • CommentEnable : 2  /  2
اطلاعات تماس
 • آدرس :
 • تلفن :
 • فکس :
 • کد پستی :
اداره کل راه و شهرسازی استان قم - ساختمان شماره 1 زیر مجموعه
نظرات کاربران

لطفا به این کسب و کار امتیاز بدید و نظر خودتون رو درباره این کسب و کار بنویسید

user avatar علی کیان 2 ماه و 2 روز پیش

user avatar عادل منصوری 2 سال و 3 هفته و 4 روز پیش

user avatar رضایوسفی 3 سال و 1 هفته و 2 روز پیش

هر موقع زنگ میزنم کسی جواب نمیده ازپردیسان آمدم میبینم نوشته سیستم قطع هست