دکتر محمدحسین سلطان زاده (پروفسور)

روزهای زوج بیمارستان رسالت صبح و عصر - مطب هر روز 4 تا 8 بعد از ظهر استاد دانشگاه طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا

متخصص کودکان
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
خدمات و محصولات
دکتر محمدحسین سلطان زاده (پروفسور) مستقر در