کلینیک مادر

کلینیک توانبخشی متن با درمانگران متخصص در زمینه کودکان (اوتیسم بیش فعالی اختلال یادگیری مشکلات حسی و حرکتی فلج مغزی و تاخیر تکاملی و ...)

کلینیک گفتار درمانی کاردرمانی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن همراه :
  • ایمیل :
  • صفحات اجتماعی :
توضیحات
کلینیک توانبخشی برای افرادی که دچار اسیبهای جسمی و ذهنی هستند خدمات ارائه میدهد شامل تمرین درمانی آموزش مهارتهای زندگی کمک به بهبود وضعیت زندگی و حداکثر استقلال فرد که با توجه به سن هر یک از ایتم ها تغییر خواهد کرد. امید هست با اگاهی درست و درمان و آموزش به موقع همه کودکان و توان خواهان عزیز به پیشرفت مناسبی دست یابند.