هنرستان هتلداری و گردشگری پارسیان

برای پایه اول عمومی و دوم و سوم هتل داری مدیریت آشپزی و قنادی در هتل ثبت نام به عمل می آید

آموزش هتل داری هنرستان کار دانش پسرانه غیر انتفاعی
 • EntityId : 304738
 • SmallCode : bdb2d
 • Category : آموزش هتل داری
 • Activities :
  آموزش هتل داری (551105)هنرستان کار دانش پسرانه غیر انتفاعی (292916)
 • Update Date : 2021-07-30
 • Quality Score : 0.486
 • Participated in Plan Ads : False
 • Plan Adv : 0 (None - فاقد پلان)
 • Plan Adv Has Follow Link : False
 • Plan Adv Keywords :

 • Quality Score Detail

 • Address : 1  /  1
 • DetailedAddress : 0  /  0.5
 • Phone : 1  /  1
 • Website : 1  /  1
 • Email : 0  /  0.5
 • PostalCode : 1  /  1
 • SocialMedia : 0  /  0.5
 • Location : 2  /  2
 • LogoOrCoverImage : 1  /  1
 • MoreImages : 0  /  1
 • Description : 0  /  1
 • LongDescription : 0  /  0.5
 • Services : 1  /  1
 • Slogan : 0.5  /  0.5
 • UpdatedInPastYear : 0  /  0.5
 • ParticipatedInPlanAds : 0  /  0.5
 • CommentEnable : 0  /  2
اطلاعات تماس
 • آدرس :
 • تلفن :
 • تلفن همراه :
 • تلفکس :
 • وب سایت :
 • کد پستی :
نظرات کاربران

لطفا به این کسب و کار امتیاز بدید و نظر خودتون رو درباره این کسب و کار بنویسید