امید پارس (شهرک امید)

سالن شماره 1 شهرک امید در شمال شرقی تهران با امکانات ویژه و افتخار دارد با کادر مربیان درجه یک و بین المللی واساتید رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگ

باشگاه ورزشی