دکتر محمد صادقی

متخصص بیماری های کودکان دارای بورد تخصصی، غدد و گوارش کودکان

متخصص کودکان
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • ایمیل :
توضیحات
متخصص بیماری های کودکان
دارای بورد تخصصی، غدد و گوارش کودکان*
روزهای زوج در آدرس: خیابان پلیس - خیابان شهید اجاره دار - پلاک 2
تلفن: 77573706
*مراجعه برای روزهای فرد صبح ها در آدرس یافت آباد می باشد