بهنگام مشهود

با بهنگام حسابهای خود را بهنگام کنید

سیستم مالی حسابداری حسابرسی مشاوره مالیاتی و خدمات مالی نرم افزار اتوماسیون اداری و مالی حسابرسی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • وب سایت :
  • صفحات اجتماعی :
توضیحات
تهیه گزارش حسابرسی جهت اخذ تسهیلات بانکی تهیه گزارش حسابرسی جهت ارائه به مجامع - شرکت در مناقصه - مهاجرت و رتبه بندی و...(فارسی -لاتین) تهیه گزارش حسابرسی جهت رفع اختلاف مالی بین شرکا تهیه گزارش حسابرسی جهت ارائه به بورس تهیه گزارشات تحلیلی مدیریتی (حسابرسی داخلی) تهیه صورت های مالی اساسی اشخاص حقیقی وحقوقی و صورت های مالی تلفیقی گروه شرکت ها.(فارسی - لاتین) تنظیم گزارشهای مقایسه ای دوره های مالی عملکرد تنظیم تراز ازمایشی مورد نیاز شرکت ها.مجامع و سهامداران. انجام امور انبارگردانی و موارد دیگر به درخواست شما.... پیگیری پرونده. تنظیم لایحه دفاعیه جهت کاهش بدهی مالیاتی پیش حسابرسی. پیگیری پرونده. تنظیم لایحه دفاعیه جهت کاهش بدهی بیمه گزارش خرید و فروش فصلی و ارزش افزوده وسایر خدمات مالیومالیاتی و بیمه ای