رادفر الکترونیکس (Radfar Electronics

تولید، خدمات و تامین انواع قطعات و سیستم های الکترونیکی

تولید قطعات سخت افزار کامپیوتر مونتاژ برد الکترونیکی
 • EntityId : 624477
 • SmallCode : a3fe2
 • Category : تولید قطعات سخت افزار کامپیوتر
 • Activities :
  تولید قطعات سخت افزار کامپیوتر (6720002)مونتاژ برد الکترونیکی (524666)
 • Update Date : 2021-04-30
 • Quality Score : 0.543
 • Participated in Plan Ads : False
 • Plan Adv : 0 (None - فاقد پلان)
 • Plan Adv Has Follow Link : False
 • Plan Adv Keywords :

 • Quality Score Detail

 • Address : 1  /  1
 • DetailedAddress : 0  /  0.5
 • Phone : 1  /  1
 • Website : 0  /  1
 • Email : 0.5  /  0.5
 • PostalCode : 1  /  1
 • SocialMedia : 0.5  /  0.5
 • Location : 2  /  2
 • LogoOrCoverImage : 1  /  1
 • MoreImages : 1  /  1
 • Description : 0  /  1
 • LongDescription : 0  /  0.5
 • Services : 1  /  1
 • Slogan : 0.5  /  0.5
 • UpdatedInPastYear : 0  /  0.5
 • ParticipatedInPlanAds : 0  /  0.5
 • CommentEnable : 0  /  2
اطلاعات تماس
 • آدرس :
 • تلفن :
 • تلفن همراه :
 • ایمیل :
 • کد پستی :
 • صفحات اجتماعی :
توضیحات
تولید، تامین و خدمات الکترونیک
تامین انواع کیوسک پرینتر، تاچ، بارکد خوان، ...
مونیتورهای لمسی
کیوسک های لمسی