دکتر مریم شفیعی

جراحی بیماریهای خوش خیم و بدخیم پستان جراحی زیبایی سینه وشکم

متخصص جراحی عمومی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
توضیحات
من دکتر مریم شفیعی متخصص جراحی عمومی فارغ التحصیل از دانشگاه …. در سال … هستم.
دارای بورد ب تخصصی جراحی عمومی ودوره تکمیلی جراحی پستان هستم.
خدمات ارایه شده در مطب بنده عبارت است از:
جراحی بیماری های خوش خیم و بد خیم پستانجراحی زیبایی سینه و شکمجراحی تیروئید – کیسه صفرا – گوارش
دکتر مریم شفیعی مستقر در