بانک کتاب مرکزی

آگاهی برای همه در هر جا

بانک کتاب
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
توضیحات
بانک کتاب مرکزی با هدف توسعه ی کتاب خوانی در کشور راه اندازی شده است. این موسسه ضمن حضور فعال در نمایشگاه های استانی کتاب، اقدام به پذیرش سفارشات تلفنی و ارسال آنها می نماید. این مجموعه زیر نظر انتشارات آتی اندیش فعالیت می کند.