شرکت آذرصوت تهران

با باندهای تولیدی شرکت آذرصوت تهران، صدا رساتر شنیده میشود.

تولید لوازم صوتی و تصویری طراحی و اجرای سالن نمایش
 • EntityId : 196391
 • SmallCode : 88903
 • Category : تولید لوازم صوتی و تصویری
 • Activities :
  تولید لوازم صوتی و تصویری (323011)طراحی و اجرای سالن نمایش (749873)
 • Update Date : 2022-09-13
 • Quality Score : 0.543
 • Participated in Plan Ads : False
 • Plan Adv : 0 (None - فاقد پلان)
 • Plan Adv Has Follow Link : False
 • Plan Adv Keywords :

 • Quality Score Detail

 • Address : 1  /  1
 • DetailedAddress : 0.5  /  0.5
 • Phone : 1  /  1
 • Website : 0  /  1
 • Email : 0.5  /  0.5
 • PostalCode : 1  /  1
 • SocialMedia : 0  /  0.5
 • Location : 2  /  2
 • LogoOrCoverImage : 1  /  1
 • MoreImages : 1  /  1
 • Description : 0  /  1
 • LongDescription : 0  /  0.5
 • Services : 1  /  1
 • Slogan : 0.5  /  0.5
 • UpdatedInPastYear : 0  /  0.5
 • ParticipatedInPlanAds : 0  /  0.5
 • CommentEnable : 0  /  2
اطلاعات تماس
 • آدرس :
 • تلفن :
 • تلفن همراه :
 • فکس :
 • ایمیل :
 • کد پستی :
نظرات کاربران

لطفا به این کسب و کار امتیاز بدید و نظر خودتون رو درباره این کسب و کار بنویسید