اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • فکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
توضیحات
پرورش و تولید دام و طیور . همچنین تولید ماهیان سردابی و گرمابی