تاکسی سرویس آیدا - کد 1759

تاکسی شهرستان تاکسی فرودگاه امام خمینی تاکسی بین شهری پیک موتوری تاکسی درون شهری تاکسی برون شهری تاکسی شبانه روزی

تاکسی سرویس اجاره خودرو
 • EntityId : 225571
 • SmallCode : 7ed8a
 • Category : تاکسی سرویس
 • Activities :
  تاکسی سرویس (602201)اجاره خودرو (501017)
 • Update Date : 2024-04-24
 • Quality Score : 0.743
 • Participated in Plan Ads : False
 • Plan Adv : 4 (Gold - پلان زرین)
 • Plan Adv Has Follow Link : False
 • Plan Adv Keywords :
  تاکسی سرویس در محله مرزدارانتاکسی تلفنی در محله شهرآراتاکسی سرویس در بلوار فردوس غرب خیابان بهارتاکسی تلفنی در تهران بلوار ایت الله کاشانی خیابان بهنامتاکسی سرویس در شمال تهرانتاکسی سرویس در غرب تهرانتاکسی سرویس در شرق تهرانتاکسی تلفنی در خیابان گیشاتاکسی سرویس در محله سعادت آبادتاکسی سرویس در محله شهرک غربتاکسی سرویستشریفاتشبانه روزیپیک موتوریپیک موتوری غرب تهراناجاره خودرواجاره خودرو در تهرانپیک موتوری ارزانتاکسی فرودگاه امام خمینیتاکسی فرودگاه امامتاکسی سرویس در تهرانتاکسی سرویس در شهر تهرانپیک موتوری در تهرانپیک موتوری در شهر تهراناجاره خودرو در شهر تهراناجاره خودرو در غرب تهرانشبانه روزی در تهرانشبانه روزی در شهر تهرانتشریفات در تهرانتشریفات در شهر تهرانشبانه روزی در غرب تهرانتشریفات در غرب تهرانتاکسی سرویس در منطقه 5شبانه روزی در منطقه 5تشریفات در منطقه 5تاکسی سرویس در منطقه 5 تهرانشبانه روزی در منطقه 5 تهرانتشریفات در منطقه 5 تهرانتاکسی سرویس در منطقه 5 شهر تهرانشبانه روزی در منطقه 5 شهر تهرانتشریفات در منطقه 5 شهر تهرانتاکسی سرویس در تهران منطقه 5شبانه روزی در تهران منطقه 5تشریفات در تهران منطقه 5تاکسی سرویس در شهر تهران منطقه 5شبانه روزی در شهر تهران منطقه 5تشریفات در شهر تهران منطقه 5تاکسی سرویس در محله فردوسشبانه روزی در محله فردوستشریفات در محله فردوستاکسی سرویس در محله فردوس تهرانشبانه روزی در محله فردوس تهرانتشریفات در محله فردوس تهرانتاکسی سرویس در محله فردوس شهر تهرانشبانه روزی در محله فردوس شهر تهرانتشریفات در محله فردوس شهر تهرانتاکسی سرویس در تهران محله فردوسشبانه روزی در تهران محله فردوستشریفات در تهران محله فردوستاکسی سرویس در شهر تهران محله فردوسشبانه روزی در شهر تهران محله فردوستشریفات در شهر تهران محله فردوستاکسی سرویس در بلوار فردوسشبانه روزی در بلوار فردوستشریفات در بلوار فردوستاکسی سرویس در خیابان رامین شمالیشبانه روزی در خیابان رامین شمالیتشریفات در خیابان رامین شمالیتاکسی سرویس در بلوار فردوس تهرانشبانه روزی در بلوار فردوس تهرانتشریفات در بلوار فردوس تهرانتاکسی سرویس در خیابان رامین شمالی تهرانشبانه روزی در خیابان رامین شمالی تهرانتشریفات در خیابان رامین شمالی تهرانتاکسی سرویس در بلوار فردوس شهر تهرانشبانه روزی در بلوار فردوس شهر تهرانتشریفات در بلوار فردوس شهر تهرانتاکسی سرویس در خیابان رامین شمالی شهر تهرانشبانه روزی در خیابان رامین شمالی شهر تهرانتشریفات در خیابان رامین شمالی شهر تهرانتاکسی سرویس در تهران بلوار فردوسشبانه روزی در تهران بلوار فردوستشریفات در تهران بلوار فردوستاکسی سرویس در تهران خیابان رامین شمالیشبانه روزی در تهران خیابان رامین شمالیتشریفات در تهران خیابان رامین شمالیتاکسی سرویس در شهر تهران بلوار فردوسشبانه روزی در شهر تهران بلوار فردوستشریفات در شهر تهران بلوار فردوستاکسی سرویس در شهر تهران خیابان رامین شمالیشبانه روزی در شهر تهران خیابان رامین شمالیتشریفات در شهر تهران خیابان رامین شمالیآژانس آیداآیدا تاکسیاجاره خودرو در منطقه 5اجاره خودرو در منطقه 5 تهراناجاره خودرو در منطقه 5 شهر تهراناجاره خودرو در تهران منطقه 5اجاره خودرو در شهر تهران منطقه 5اجاره خودرو در محله فردوساجاره خودرو در محله فردوس تهراناجاره خودرو در محله فردوس شهر تهراناجاره خودرو در تهران محله فردوساجاره خودرو در شهر تهران محله فردوساجاره خودرو در خیابان سلیمی جهرمیتاکسی سرویس در خیابان سلیمی جهرمیاجاره خودرو در خیابان سلیمی جهرمی تهرانتاکسی سرویس در خیابان سلیمی جهرمی تهراناجاره خودرو در خیابان سلیمی جهرمی شهر تهرانتاکسی سرویس در خیابان سلیمی جهرمی شهر تهراناجاره خودرو در تهران خیابان سلیمی جهرمیتاکسی سرویس در تهران خیابان سلیمی جهرمیاجاره خودرو در شهر تهران خیابان سلیمی جهرمیتاکسی سرویس در شهر تهران خیابان سلیمی جهرمیتاکسی تلفنی در فلکه دوم صادقیهتاکسی سرویس آژانس کرایه اتومبیل در فلکه اول صادقیهتاکسی تلفنی در ستارخانتاکسی شهرستانتاکسی برون شهریتاکسی بین شهریتاکسی شهرستان در شهر تهرانتاکسی برون شهری در تهرانتاکسی بین شهری در تهرانتاکسی بین شهری در شهر تهرانآژانس تاکسی تلفنی در خیابان ناهید مرزدارانتاکسی سرویس شهرزیباتاکسی سرویس در شهرزیباتاکسی سرویس در میدان پونکتاکسی سرویس شبانه روزی در میدان پونکتاکسی سرویس در محله جنت آباد شمالیتاکسی تلفنی در اشرفی اصفهانیتاکسی سرویس کاشانی شقایقتاکسی سرویس صادقیهتاکسی سرویس در محله صادقیه آریاشهرتاکسی فرودگاه امام خمینی محدوده نزدیکتاکسی فرودگاه امام ارزانپیک موتوری نزدیکتاکسی سرویس شبانه روزیرزروتاکسی شهرستانتاکسی شهرستان فردوستاکسی شهرستان نزدیک منپیک موتوری بلوارفردوسپیک موتوری صادقیهپیک موتوری فرودگاه مهرآبادپیک موتوری شبانه روزی در میدان صادقیهپیک موتوری در منطقه 5پیک موتوری در منطقه 5 تهرانپیک موتوری در منطقه 5 شهر تهرانپیک موتوری در تهران منطقه 5پیک موتوری در شهر تهران منطقه 5پیک موتوری در غرب تهرانپیک موتوری در محله فردوسپیک موتوری در محله فردوس تهرانپیک موتوری در محله فردوس شهر تهرانپیک موتوری در تهران محله فردوسپیک موتوری در شهر تهران محله فردوسشبانه روزی در خیابان سلیمی جهرمیتشریفات در خیابان سلیمی جهرمیپیک موتوری در خیابان سلیمی جهرمیشبانه روزی در خیابان سلیمی جهرمی تهرانتشریفات در خیابان سلیمی جهرمی تهرانپیک موتوری در خیابان سلیمی جهرمی تهرانشبانه روزی در خیابان سلیمی جهرمی شهر تهرانتشریفات در خیابان سلیمی جهرمی شهر تهرانپیک موتوری در خیابان سلیمی جهرمی شهر تهرانشبانه روزی در تهران خیابان سلیمی جهرمیتشریفات در تهران خیابان سلیمی جهرمیپیک موتوری در تهران خیابان سلیمی جهرمیشبانه روزی در شهر تهران خیابان سلیمی جهرمیتشریفات در شهر تهران خیابان سلیمی جهرمیپیک موتوری در شهر تهران خیابان سلیمی جهرمیتاکسی شهرستان در تهرانتاکسی سرویس آیدا - کد 1759تاکسی سرویس آیدا کد 1759تاکسی سرویس آیداتاکسی سرویس آیدا

 • Quality Score Detail

 • Address : 1  /  1
 • DetailedAddress : 0.5  /  0.5
 • Phone : 1  /  1
 • Website : 1  /  1
 • Email : 0.5  /  0.5
 • PostalCode : 1  /  1
 • SocialMedia : 0.5  /  0.5
 • Location : 2  /  2
 • LogoOrCoverImage : 1  /  1
 • MoreImages : 1  /  1
 • Description : 1  /  1
 • LongDescription : 0.5  /  0.5
 • Services : 1  /  1
 • Slogan : 0.5  /  0.5
 • UpdatedInPastYear : 0.5  /  0.5
 • ParticipatedInPlanAds : 0  /  0.5
 • CommentEnable : 0  /  2
اطلاعات تماس
 • آدرس :
 • تلفن همراه :
 • وب سایت :
 • ایمیل :
 • کد پستی :
 • صفحات اجتماعی :
لیست خدمات و محصولات
 • تاکسی سرویس

 • اجاره خودرو

 • شبانه روزی

 • اتومبیل طرح دار

 • تشریفات

 • تاکسی سرویس آیدا

 • آیدا تاکسی

 • تاکسی آیدا

 • تاکسی سرویس در صادقیه

 • تاکسی سرویس در تمام نقاط تهران

 • پیک موتوری

 • تاکسی درون شهری

 • تاکسی ساعتی

 • تاکسی برون شهری

 • خدمات پستی

 • تاکسی فرودگاه امام خمینی

 • تاکسی شهرستان

 • تاکسی فرودگاه مهرآباد

 • تاکسی فرودگاه امام

 • تاکسی شهرستان فردوس

 • تاکسی شهرستان نزدیک من

 • پیک موتوری ارزان

 • پیک موتوری نزدیک

 • پیک موتوری بلوارفردوس

 • پیک موتوری غرب تهران

 • پیک موتوری صادقیه

 • پیک موتوری فرودگاه مهرآباد

توضیحات
سرویس دهی به کل مناطق تهران ، دفتر مرکزی صادقیه ،
ارائه خودروهای سواری به صورت دربست به تمام نقاط شهروشهرستانهای ایران در هر زمان ازساعات شبانه روز
ارائه سواریهای مدل بالای خارجی وایرانی وونهای 10 نفره دلیکاو8نفره هیونداجهت تشریفات و فرودگاه امام خمینی وفرودگاه مهرآبادوراه آهن
ارائه سرویس به تمامی ارگانهاوسازمانهاوادارات دولتی وخصوصی جهت تشریفات وخدمات وشهرستانهابه صورت دراختیاروساعتی
ارائه خودروهای سواری به صورت ساعتی و دربست و در اختیار و رزروی
ارائه انجام کلیه خدمات اداری و پستی و ارسال امانات به هرنقطه
دارای مجوزطرح ترافیک روزانه وشبانه ازاتحادیه موسسه اتومبیل کرایه
خدمات رسانی توسط رانندگان مجرب و با تجربه با قیمت مناسب طبق تعرفه اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه
پیگیری مسئول موسسه بابت هرسرویس جهت رضایت مسافران محترم
مناطق تحت پوشش:
کل مناطق تهران
مخصوصا حریم دفترمرکزی ، صادقیه ، ستارخان ، اشرفی اصفهانی ، باغ فیض ، پونک ، جنت آباد ، کاشانی ، اباذر ، شهرزیبا ، بلوارفردوس ، اکباتان ، فرودگاه مهرآباد و........
زیر مجموعه های تاکسی سرویس آیدا - کد 1759
نظرات کاربران

لطفا به این کسب و کار امتیاز بدید و نظر خودتون رو درباره این کسب و کار بنویسید