اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
توضیحات
روانپزشک، مشاوره و روان درمانی
درمان اعتیاد، نوروفیدبک
بورد تخصصی اعصاب و روان
- درمان اختلالات روان پزشکی بزرگسالان و کودکان
- مشاوره و روان درمانی
- درمان دارویی و روان درمانی اعتیاد و مصرف مواد، سیگار، الکل و رفتارهای اعتیادی
- نورور فیدبک و نروتراپی درمان کمکی بیش فعالی و اختلالات تمرکز و ...