اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • کد پستی :
توضیحات
آثار به جای مانده از دوران پهلوی مانند فرش‌های نفیس، ظروف، مجسمه و ... در این گنجینه به نمایش گذاشته شده است. این گنجینه در خیابان نیاوران (شهید باهنر)؛ میدان شهید باهنر ، کاخ نیاوران واقع میباشد.
خدمات و محصولات