مانی حساب ارقام - دفتر مرکزی

حسابداری حسابرسی مشاوره مالیاتی و خدمات مالی طراحی و اجرای سیستم مدیریت و مالی نرم افزار اتوماسیون اداری و مالی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • فکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
توضیحات
انجام کلیه
عملیات حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران
و قوه قضائیه، اصلاح حسابها و رفع مغایرت، طراحی و پیاده سازی سیستمها و نرم افزارهای مالی، صنعتی،
خزانه داری، داراییها، حقوق و دستمزد، انبارداری ،استقرار نظام بودجه . تهیه و
تنظیم صورت های مالی فارسی و لاتین، مشاوره و لایحه دفاعیه مالیات عملکرد، ارزش افزوده و بیمه، دفاتر قانونی،
انواع اظهارنامه، طراحی و اصلاح کدینگ حسابها، مشاوره مدیریت مالی، نظارت بر امور
تصفیه، ارزیابی سیستمهای کنترل داخلی و طرح توجیهی.