اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف کارگران ایران (امکان)

فروشگاه تعاونی مصرف اتحادیه، انجمن، تعاونی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
توضیحات
وسیع ترین شبکه توزیع کالا در سطح کشورکه کالاهای تعاونیهای مصرف عضو را تامین می کند.اتحادیه امکان توزیع کالاهای اساسی مانند برنج،قند،شکر، روغن را همواره در شرایط سخت بازار به خوبی انجام داده است و نیز تامین و توزیع کالاهای لوازم خانگی و دیگر کالاهای مورد نیاز اعضا از وظایف دیگر اتحادیه می باشد
تهیه و تامین و نیازهای مشترک اعضاء به طرق مختلف ،از جمله واردات کالا و توزیع آن بین آنان و به عبارت دیگر انجام هرگونه خرید مایحتاج برای اعضاء ، سرمایه گذاری یا مشارکت در اداره مجتمع های تولیدی و خدماتی ،بانکی و تاسیس وایجاد واحدهای تولیدی ،بسته بندی ،توزیعی (فروشگاه) نگاهداری حمل و نقل و بیمه به منظور تاًمین نیازمندیهای اعضاء و یا استفاده بهینه از سرمایه اعضاء و نیز قبول نمایندگی از واحد های تولیدی ، ارائه خدمات اداری ،مالی ،حسابداری ،حسابرسی ،بازرسی ،تجاری ،اعتباری ،تشکیل صندوق های قرض الحسنه و سایر فعالیتهای اقتصادی مورد نیاز تعاونیهای عضو ،ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی عضو بالا بردن سطح علمی و فرهنگی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضاء آنها و گسترش تبلیغاتی ،ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونیهای عضو و کمک به جمع آوری آمار و اطلاعات و گزارش های اقتصادی ،اجتماعی به آنان و وزارت تعاون،کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیهای موضوع فعالیت خود،.... از اهداف این اتحادیه می باشد.