اتحادیه محصولات گوشتی تهران (سوسیس و کالباس و همبرگر)

اتحادیه، انجمن، تعاونی