شرکت زیگورات بنای مهام غرب

مهندسین ساختمان خدمات فنی مهندسی مهندسین مشاور ساختمان
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
توضیحات
شرکت سهامی خاص زیگورات بنای مهام غرب درتاریخ 26 01 1397 به شماره ثبت 13013 به شناسه ملی 14007521816
ثبت گردیده است. موضوع فعالیت :رشته ساختمان
و ابنیه: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های
ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده رو ها و نظایر آن. رشته تأسیسات و تجهیزات: در برگیرنده امور
پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستم های سردکننده ساختمان،
تأسیسات و تجهیزات ساختمان )آب، گاز، برق و فاضلاب( و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب
کوچک، وسایل انتقال )آسانسور پله برقی و... (سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و
رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی )سندبلاست(، حفاظت کاتودی، پوشش )لاینیگ( و
ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب کوچک و نظایر آن. رشته مرمت آثار باستانی :این رشته دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به
اجرای طرح های حفاظت، رفع خطر، پاکسازی، استحکام بخشی، مقاوم سازی، مرمت، بهسازی، بازسازی، نوسازی و احیاء آثار
منقول و غیرمنقول فرهنگی و تاریخی و ساماندهی کالبدی و منظری ابنیه، بافت ها و محوطه های تاریخی میباشد. رشته مرمت
شامل دو زیررشته می باشد: آثار فرهنگی و تاریخی منقول آثار فرهنگی و تاریخی غیرمنقول.
نظرات کاربران

لطفا به این کسب و کار امتیاز بدید و نظر خودتون رو درباره این کسب و کار بنویسید