اطلاعات تماس
 • آدرس :
 • تلفن :
 • چت :
 • وب سایت :
 • صفحات اجتماعی :
لیست خدمات و محصولات
 • آموزشگاه زبان

 • زبان فرانسه

 • مدرس زبان انگلیسی

 • مدرس زبان فرانسه

 • آیلتس

 • آزمون تافل

 • آزمون آیلتس IELTS

 • بهترین موسسه زبان انگلیسی

 • آموزشگاه زبان در خیابان نبرد

 • مدرس Native زبان المانی

 • کلاس فشرده آیلتس

 • بهترین آموزشگاه زبان تهران

 • بهترین آموزشگاه زبان شرق تهران

 • بهترین آموزشگاه زبان غرب تهران

 • بهترین آموزشگاه زبان آلمانی تهران

 • تخصصی ترین مرکز آیلتس

 • بهترین آموزشگاه زبان آلمانی شرق تهران

 • بهترین آموزشگاه زبان آلمانی غرب تهران

 • آموزش زبان فرانسه

 • بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی

 • مرکز برگزیده زبان تهران

 • تنها مرکز برگزیده آموزش کلیه زبانها

 • اساتید native

 • اساتید native آلمانی

 • زبانهای خاص و کمیاب

 • کارو تجارت

 • صدور مدرک

 • آموزشگاه زبان ترکی استانبولی

 • بهترین آموزشگاه زبان ترکی

 • استانبولی تهران

 • بهترین آموزشگاه ترکی استانبولی شرق تهران

 • بهترین آموزشگاه ترکی استانبولی غرب تهران

 • بهترین مرکز آموزش زبان فرانسه

 • بهترین مرکز مکالمه زبان تهران

 • برگزارکننده دوره ی TTC

 • بهترین آموزشگاه زبان چینی

 • بهترین آموزشگاه زبان اسپانیایی

 • آزمون های بین المللی

 • برگزار کننده آزمون های ماک

 • اساتید متخصص

 • آموزش زبان انگلیسی برای کودکان

 • آموزش زبان آنلاین

 • آموزش زبان آلمانی

 • آموزش زبان آلمانی آنلاین

 • آموزش زبان آلمانی گوته

 • آموزش زبان آلمانی از صفر

 • آموزش زبان انگلیسی فشرده

 • آموزش زبان آلمانی فشرده

 • آموزش زبان ترکی استانبولی فشرده

 • آزمون گوته

 • آموزشگاه زبان آیلتس

 • آموزشگاه زبان در بلوار ابوذر

 • آموزشگاه زبان در خاوران

 • آموزشگاه زبان آلمانی در خیابان نبرد

 • بهترین آموزشگاه زبان در جنوب شرق

 • بهترین آموزشگاه زبان ایران

 • بهترین آموزشگاه زبان فرانسه در خیابان پیروزی

 • آموزشگاه زبان انگلیسی فشرده

 • آموزشگاه زبان در تهران

 • آموزشگاه زبان در محله شهدای گمنام

 • زبان فرانسه در تهران

 • زبان فرانسه در محله شهدای گمنام

 • مدرس زبان انگلیسی در تهران

 • مدرس زبان انگلیسی در محله شهدای گمنام

 • مدرس زبان فرانسه در تهران

 • مدرس زبان فرانسه در محله شهدای گمنام

 • آیلتس در تهران

 • آیلتس در محله شهدای گمنام

 • آزمون تافل در تهران

 • آزمون تافل در محله شهدای گمنام

 • آزمون آیلتس IELTS در تهران

 • آزمون آیلتس IELTS در محله شهدای گمنام

 • بهترین موسسه زبان انگلیسی در تهران

 • بهترین موسسه زبان انگلیسی در محله شهدای گمنام

 • مدرس Native زبان المانی در تهران

 • مدرس Native زبان المانی در محله شهدای گمنام

 • کلاس فشرده آیلتس در تهران

 • کلاس فشرده آیلتس در محله شهدای گمنام

 • بهترین آموزشگاه زبان تهران در تهران

 • بهترین آموزشگاه زبان تهران در محله شهدای گمنام

 • بهترین آموزشگاه زبان شرق تهران در تهران

 • بهترین آموزشگاه زبان شرق تهران در محله شهدای گمنام

 • بهترین آموزشگاه زبان غرب تهران در تهران

 • بهترین آموزشگاه زبان غرب تهران در محله شهدای گمنام

 • بهترین آموزشگاه زبان آلمانی تهران در تهران

 • بهترین آموزشگاه زبان آلمانی تهران در محله شهدای گمنام

 • تخصصی ترین مرکز آیلتس در تهران

 • تخصصی ترین مرکز آیلتس در محله شهدای گمنام

 • بهترین آموزشگاه زبان آلمانی شرق تهران در تهران

 • بهترین آموزشگاه زبان آلمانی شرق تهران در محله شهدای گمنام

 • بهترین آموزشگاه زبان آلمانی غرب تهران در تهران

 • بهترین آموزشگاه زبان آلمانی غرب تهران در محله شهدای گمنام

 • آموزش زبان فرانسه در تهران

 • آموزش زبان فرانسه در محله شهدای گمنام

 • بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در تهران

 • بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در محله شهدای گمنام

 • مرکز برگزیده زبان تهران در تهران

 • مرکز برگزیده زبان تهران در محله شهدای گمنام

 • تنها مرکز برگزیده آموزش کلیه زبانها در تهران

 • تنها مرکز برگزیده آموزش کلیه زبانها در محله شهدای گمنام

 • اساتید native در تهران

 • اساتید native در محله شهدای گمنام

 • اساتید native آلمانی در تهران

 • اساتید native آلمانی در محله شهدای گمنام

 • زبانهای خاص و کمیاب در تهران

 • زبانهای خاص و کمیاب در محله شهدای گمنام

 • کارو تجارت در تهران

 • کارو تجارت در محله شهدای گمنام

 • صدور مدرک در تهران

 • صدور مدرک در محله شهدای گمنام

 • آموزشگاه زبان ترکی استانبولی در تهران

 • آموزشگاه زبان ترکی استانبولی در محله شهدای گمنام

 • بهترین آموزشگاه زبان ترکی در تهران

 • بهترین آموزشگاه زبان ترکی در محله شهدای گمنام

 • استانبولی تهران در تهران

 • استانبولی تهران در محله شهدای گمنام

 • بهترین آموزشگاه ترکی استانبولی شرق تهران در تهران

 • بهترین آموزشگاه ترکی استانبولی شرق تهران در محله شهدای گمنام

 • بهترین آموزشگاه ترکی استانبولی غرب تهران در تهران

 • بهترین آموزشگاه ترکی استانبولی غرب تهران در محله شهدای گمنام

 • بهترین مرکز آموزش زبان فرانسه در تهران

 • بهترین مرکز آموزش زبان فرانسه در محله شهدای گمنام

 • بهترین مرکز مکالمه زبان تهران در تهران

 • بهترین مرکز مکالمه زبان تهران در محله شهدای گمنام

 • برگزارکننده دوره ی TTC در تهران

 • برگزارکننده دوره ی TTC در محله شهدای گمنام

 • بهترین آموزشگاه زبان چینی در تهران

 • بهترین آموزشگاه زبان چینی در محله شهدای گمنام

 • بهترین آموزشگاه زبان اسپانیایی در تهران

 • بهترین آموزشگاه زبان اسپانیایی در محله شهدای گمنام

 • آزمون های بین المللی در تهران

 • آزمون های بین المللی در محله شهدای گمنام

 • برگزار کننده آزمون های ماک در تهران

 • برگزار کننده آزمون های ماک در محله شهدای گمنام

 • اساتید متخصص در تهران

 • اساتید متخصص در محله شهدای گمنام

 • آموزش زبان انگلیسی برای کودکان در تهران

 • آموزش زبان انگلیسی برای کودکان در محله شهدای گمنام

 • آموزش زبان آنلاین در تهران

 • آموزش زبان آنلاین در محله شهدای گمنام

 • آموزش زبان آلمانی در تهران

 • آموزش زبان آلمانی در محله شهدای گمنام

 • آموزش زبان آلمانی آنلاین در تهران

 • آموزش زبان آلمانی آنلاین در محله شهدای گمنام

 • آموزش زبان آلمانی گوته در تهران

 • آموزش زبان آلمانی گوته در محله شهدای گمنام

 • آموزش زبان آلمانی از صفر در تهران

 • آموزش زبان آلمانی از صفر در محله شهدای گمنام

 • آموزش زبان انگلیسی فشرده در تهران

 • آموزش زبان انگلیسی فشرده در محله شهدای گمنام

 • آموزش زبان آلمانی فشرده در تهران

 • آموزش زبان آلمانی فشرده در محله شهدای گمنام

 • آموزش زبان ترکی استانبولی فشرده در تهران

 • آموزش زبان ترکی استانبولی فشرده در محله شهدای گمنام

 • آزمون گوته در تهران

 • آزمون گوته در محله شهدای گمنام

 • آموزشگاه زبان آیلتس در تهران

 • آموزشگاه زبان آیلتس در محله شهدای گمنام

 • بهترین آموزشگاه زبان ایران در تهران

 • بهترین آموزشگاه زبان ایران در محله شهدای گمنام

 • آموزشگاه زبان انگلیسی فشرده در تهران

 • آموزشگاه زبان انگلیسی فشرده در محله شهدای گمنام

توضیحات
آموزشگاه ملل با استناد به تحقیقات انجام شده بر روی سن یادگیری زبان و تاثیرات سن بر روی سطح یادگیری زبان، دست به اقدامی بزرگ زده است . آموزش در این دوره‌ها بصورت گروهی صورت می‌گیرد. آموزش زبان به خردسالان در سه سطح و با کمک سه کتاب صورت می‌گیرد. سه مجموعه کتابی که در دوره خردسالان از آن‌ها بعنوان منبع اصلی استفاده می‌شود به ترتیب Little Pockets، Pockets و First Friends است. سه سطح دوره خردسالان در مجموع شامل ۱۷ترم می‌شود. زبان‌آموزان عزیز در این ۱۷ترم با مسائلی از جمله آواها، اشکال، رنگ‌ها و مفاهیم ساده، سیستم زبانی و تلفظ امریکایی، تمرین نوشتاری الفبای انگلیسی، لغات ابتدایی، ارزش‌ها و آموزه‌های مدنی و اجتماعی مانند احترام به بزرگترها و مراقبت از حیوانات در قالبی کاربردی با استفاده از انگلیسی روزمره در زبان انگلیسی آشنا می‌شوند. بدیهی است که آموزش زبان در این دوره همراه با بازی و سرگرمی، فلش کارت، شعر، موسیقی، بازی، نمایش فیلم، نقاشی و فعالیت‌های شاد مانند ساخت کاردستی انجام می‌شود تا نتیجه‌ی بهتری در روند آموزش حاصل شود. مدرسان این دوره همگی از افراد با تجربه‌ای هستند که در زمینه آموزش زبان به رده سنی خردسالان مهارت‌های لازم و کافی را کسب کرده‌اند. همینطور نظارت دقیق شعب بر روی برنامه‌ی آموزشی مدرسان در رده سنی خردسالان همواره با افزایش بازده آموزشی و سطح یادگیری زبان‌آموزان همراه بوده است. ما در ملل آموزش زبان به پایین‌ترین رده‌های سنی را یکی از ارکان حرفه‌ای خود قرار داده‌ایم؛ زیرا فرآیند آموزش دادن به یک زبان‌آموز در این سنین حساسیت‌هایی دارد و درست مانند قدم برداشتن بر لبه تیغ است. آموزش در این سنین اگر به‌درستی و با نظارت دقیق و با بهره‌گیری از روش‌های آموزشی بررسی شده و استاندارد صورت پذیرد، ثمره‌بخش خواهد بود، اما اگر خشت اول آموزش سست بنا نهاده شود، دیوار مهارت‌ها و دانش کودکان که آینده‌سازان این کشور خواهند بود، در بهترین حالت، مقصدی را که می‌شد برای آن متصور شد را طی نخواهد کرد و حتی ممکن است پس از مدتی فرو بریزد.

ویژگی‌های دوره:

گروه سنی : خردسالان (۳ تا ۷ سال)
نوع برگزاری دوره : گروهی
طول دوره : ۱۷ ترم
منابع آموزشی اصلی : Little Pockets, Pockets, First Friends
محوریت دوره : آشنایی با آواها، رنگ‌ها، اشکال، مفاهیم ساده، سیستم زبانی و تلفظ امریکایی، تمرین نوشتاری الفبای انگلیسی،یادگیری لغات ابتدایی، آشنایی با ارزش‌ها و آموزه‌های مدنی و اجتماعی مانند احترام به بزرگترها و مراقبت از حیوانات در قالبی کاربردی با استفاده از انگلیسی روزمره
ویژگی‌های دیگر دوره : آموزش بهمراه موسیقی، شعر، بازی و سرگرمی
نظرات کاربران

لطفا به این کسب و کار امتیاز بدید و نظر خودتون رو درباره این کسب و کار بنویسید

ساحل دریایی 8 ماه و 6 روز پیش

کلاس های آلمانی رو تو این اموزشگاه گذروندم . بی نهایت ممنونم از پیگیریشون . چون دوره های بعدی سریعا برگزار شد و هیچ وقفه ای تو اموزش ایجاد نکردن.

A_shahmohammadi 8 ماه و 6 روز پیش

به شدت راضی هستم از زبان انگلیسی .پسرم 7سالشه و عاشق زبان شد

سینا صادقی 8 ماه و 6 روز پیش

من از طریق معرفی دختر خالم با این موسسه آشنا شدم من چندین موسسه رو که میگن جزو بهترینا هستند رو رفتم ولی ملل رو با هیچ جا نمیشه عوض کرد

Yasmina 8 ماه و 6 روز پیش

بهترین موسسه برای یادگیری زبان هستن.چون هم از نظر اساتید و هم نحوه آموزش در مقایسه با سایر خیلی بروز تر و بهتر عمل کردن.

Atena 8 ماه و 6 روز پیش

کلاس خصوصی فرانسوی میرم این موسسه حقیقتا فکر نمی کردم آنقدر استاد حرفه ای داشته باشه واقعا عالیه

سلامی 8 ماه و 6 روز پیش

Perfect

نوشین عباسی 1 سال و 3 ماه و 1 هفته و 1 روز پیش

Samira 1 سال و 9 ماه و 1 هفته و 3 روز پیش

من کلاس های ترکی استانبولی تو این اموزشگاه شرکت کردم از روش تدریس اساتیدشون بسیار راضی هستم

فاطمه 1 سال و 9 ماه و 1 هفته و 3 روز پیش

اساتید عالین ، واقعا راضی بودم از دوره هایی که شرکت کردم

گلاره 1 سال و 9 ماه و 1 هفته و 3 روز پیش

ممنون از اساتید حرفه ای و دقت و پیگیریتون

فاطمه موسوی 1 سال و 9 ماه و 1 هفته و 3 روز پیش

من تو کلاسای آلمانیشون شرکت کردم استادای آلمانیشون خیلی عالی بودند ، به همه ی دوستام اینجارو معرفی کردم