اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن همراه :
  • وب سایت :
  • صفحات اجتماعی :
توضیحات
آموزش ضربات دست کامل (بوکس) آموزش ضربات دست و پا کامل (کیک بوکسینگ و کونگ فو) آموزش دفاع شخصی پیشرفته و مبارزات خیابانی آموزش تکنیک های قهرمانی در سطح نیمه حرفه ای و حرفه ای تمرینات بدنسازی و تناسب تیم های ملی کونگ فو، کیک بوکسینگ، بوکس و کشتی - زیر نظر مستقیم مسئول فول کیک بوکسینگ شمیرانات
خدمات و محصولات