پرشیا گاز آسیا

تهیه و توزیع انواع کپسول ها و سیلندرهای فشار قوی مخصوص نگهداری گازهای صنعتی، طبی و آزمایشگاهی، گاز کالیبراسیون، شارژ گاز هلیوم، رگلاتور استیل

فروش و شارژ کپسول گاز مایع