شرکت صمیم تکنولوژی

تدوین استانداردهای جدید برای خدمات بهتر به شما

تجهیزات سالن سینما فروش آمپلی فایر طراحی و اجرای سالن نمایش
 • EntityId : 531806
 • SmallCode : 66c02
 • Category : تجهیزات سالن سینما
 • Activities :
  تجهیزات سالن سینما (526002)فروش آمپلی فایر (523808)طراحی و اجرای سالن نمایش (749873)
 • Update Date : 2013-01-16
 • Quality Score : 0.486
 • Participated in Plan Ads : False
 • Plan Adv : 0 (None - فاقد پلان)
 • Plan Adv Has Follow Link : False
 • Plan Adv Keywords :

 • Quality Score Detail

 • Address : 1  /  1
 • DetailedAddress : 0.5  /  0.5
 • Phone : 1  /  1
 • Website : 1  /  1
 • Email : 0.5  /  0.5
 • PostalCode : 0  /  1
 • SocialMedia : 0  /  0.5
 • Location : 2  /  2
 • LogoOrCoverImage : 1  /  1
 • MoreImages : 1  /  1
 • Description : 0  /  1
 • LongDescription : 0  /  0.5
 • Services : 0  /  1
 • Slogan : 0.5  /  0.5
 • UpdatedInPastYear : 0  /  0.5
 • ParticipatedInPlanAds : 0  /  0.5
 • CommentEnable : 0  /  2
اطلاعات تماس
 • آدرس :
 • تلفن :
 • تلفن همراه :
 • فکس :
 • وب سایت :
 • ایمیل :
نظرات کاربران

لطفا به این کسب و کار امتیاز بدید و نظر خودتون رو درباره این کسب و کار بنویسید