اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
  • صفحات اجتماعی :
توضیحات
مدیریت شرکت به آزما گستر کارون با تکیه بر سابقه 11 ساله خود در زمینه کالیبراسیون ابزار دقیق در سال 1385 اقدام به راه اندازی آزمایشگاه های مرجع کالیبراسیون ابعاد، فشار، دما، جرم، حجم، شیمی، رطوبت، الکتریکال، زمان، نیرو و گشتاور ، گازسنجی نموده و در تمامی دامنه کاری خود توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و انطباق کلیه بخش های این شرکت تایید گردیده و گواهینامه تایید صلاحیت این آزمایشگاه ها تحت شماره NACI KHO 1625 صادر گردیده است. شرکت به آزما گستر کارون، با افزایش دامنه کاری خود به طور پیوسته سعی در تکمیل اسکوپ کاری و دامنه فعالیت خود داشته و با بروز نمودن تجهیزات و تخصص کارشناسان خود همواره در ارایه خدمات نوین کالیبراسیون پیشقدم می باشد. اینک افتخار آن را داریم که با گسترش خدمات خود و اخذ مجوز تایید صلاحیت ISIRI-ISO IEC 17025:2017 در خدمت شما باشیم.