آزمایشگاه ویروس شناسی خاورمیانه

آزمایشگاه ویروس شناسی خاورمیانه انجام دهنده کلیه آزمایشات تخصصی ویروس شناسی نظیر آزمایش هپاتیت آزمایش ایدز آزمایش hpv و غیره با 30 درصد تخفیف می باشد

آزمایشگاه تشخیص طبی