خانه سینماگران جوان

تهیه و تولید انواع فیلم و کلیه خدمات فیلمسازی

فیلم سازی استودیو فیلمبرداری یا صداگذاری طراحی کامپیوتری و انیمیشن استودیو صدابرداری و صداگذاری تولید تیزر تبلیغاتی