تعاونی مسکن سفیران صلح

ساخت مسکن ارزان قیمت جهت اعضای تعاونی وموسسه سفیران صلح

اتحادیه، انجمن، تعاونی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن همراه :
  • تلفکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
توضیحات
ساخت مسکن ارزان قیمت جهت اعضای تعاونی مسکن
تعاونی مسکن نیاز به زمین بزرگ جهت احداث مسکن ارزان قیمت جهت اعضای خود دارد به صورت مشارکت در ساخت
خدمات و محصولات