فروشگاه اکسیژن ایران فرید

موفقیت ثمره تلاش صادقانه است.

فروش و شارژ کپسول گاز اکسیژن تولید و پخش گاز طبی و صنعتی گاز هلیوم
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفکس :
  • فکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
توضیحات
انواع کپسول های طبی،صنعتی و آزمایشگاهی
انواع گازهای طبی،صنعتی و آزمایشگاهی
انواع مانومترهای طبی،صنعتی و آزمایشگاهی
انواع اکسیژن های طبی،صنعتی و آزمایشگاهی
انواع ازت های طبی،صنعتی و آزمایشگاهی
انواع نیتروژن های طبی،صنعتی و آزمایشگاهی
انواع آرگون های طبی،صنعتی و آزمایشگاهی
انواع هلیوم طبی،صنعتی و آزمایشگاهی
انواع co2طبی،صنعتی و آزمایشگاهی