دفتر اسناد رسمی شماره 989 - معینی راد، رحیم

تنظیم کلیه اسناد رسمی اعم از قطعی منقول اتومبیل و املاک و آپارتمان

دفتر اسناد رسمی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
توضیحات
1 - ثبت اسناد مطابق مقررات قانونی
2 - ارائه مواد مصدق از اسناد ثبت شده
3 - تصدیق صحت امضاء
4 - قبول و حفظ اسناد امانتی
5 - ثبت معاملات شرطی و رهنی در قالب های متعدد
6 - ثبت معاملات اموال منقول
7 - ثبت معاملات اموال غیر منقول
8 - ثبت وصیت در قالبهای عهدی و تکمیلی
9 - ثبت اقرارنامه در قالب های متعدد
10 - ثبت وکالت در قالب های متعدد
11 - گواهی امضاء در قالب های متعدد بجز اسناد مالی و معاملاتی
12 - تصدیق کپی اسناد و اوراق مراجعین
13 - دریافت قبوض سپرده مستاجرین در قالب بند 52 مجموعه بخشنامه های ثبتی
14 - صدور گواهی عدم انجام معامله بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی
15 - ثبت رضایت نامه
16 - ثبت تعهد نامه
17 - ثبت اجاره نامه
18 - ثبت معاملات سرقفلی
19 - ثبت وقف نامه و اسناد موقوفه
20 - ثبت اسناد ضمانت نامه
21 - صدور اجرائیه
نظرات کاربران

لطفا به این کسب و کار امتیاز بدید و نظر خودتون رو درباره این کسب و کار بنویسید