کیمیا رویال شیمی (مواد اولیه)

یک قدم نزدیک تر به انتخاب درست

لعاب و رنگ سرامیک
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • فکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
توضیحات
شرکت کیمیارویال شیمی در سال 1378 به مدیریت آقای مهندس پرهام شمیرانی تاسیس و فعالیت خود را آغاز نموده است. سیاست این شرکت مبنی برایجاد سیستم توزیع مناسب،حذف موانع ودر نهایت ارائه قیمت های رقابتی می باشد. اعتبار شرکت کیمیارویال شیمی ازدیدگاه کارخانجات کشوروارائه قیمت های رقابتی ازسوی این شرکت،نشانگر حسن انجام تعهدات این مرکزتجاری است. لذا این شرکت امیدوار است با برنامه ریزی مشخص و مدون بتواند بخشی ازنیلز کارخانجات را بصورت سیستماتیک و منظم تامین نماید وقدمی هرچند کوچک درراستای توسعه صنعت کاشی،سرامیک و لعاب کشور بردارد. ازخداوند متعال خواستاریم تا ماه را در این راه استوار دارد.