مرکز آموزش همکاران سیستم

به فراگیران آزاد کمک می کنیم تا با یادگیری نرم افزارهای همکاران سیستم، فرصت های بیش تری برای دستیابی به شغل مورد نظر خود را داشته باشند.

آموزش حسابداری و حسابرسی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
  • صفحات اجتماعی :
توضیحات
چرا موسسه ی پژوهش و آموزش همکاران سیستم اساس کار موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم بر دانش و تجربه ی برآمده از نیاز صنایع استوار است با تکیه بر شبکه ای از متخصصان، با شناسایی نیازهای بازار، محتواهای کاربردی را در قالب دوره های آموزشی طراحی و اجرا می کنیم. نتیجه ی این رویکرد، انتقال هم زمان دانش و تجربه بر اساس نیازهای واقعی بازارکار است. ما دانش آکادمیک را به شیوه ای موثر و کاربردی آموزش می دهیم تا مهارت شما را با اصول و مفاهیم رایج در صنایع کامل کنیم. موسسه مجری انحصاری آموزش نرم افزارهای همکاران سیستم است که بیش از 39 هزار کسب وکار ایرانی از این نرم افزارها استفاده می کنند. در کنار آن، در آموزش دوره های به روز حوزه ی فناوری اطلاعات پیشرو هستیم.