توری آرش استیل

توزیع توری استیل نگیر از مش3 درشت الی مش600 ریز، توری استیل از 20 میکرون به بالا در عرضهای 1 متری الی 2 متری با مفتولهای مختلف. انواع ورق استیل مشبک

توری استیل
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • فکس :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
  • صفحات اجتماعی :
توضیحات
پخش توری استیل
پلاستیکی
جوشی
پرسپرس

ورق مشبک
توری پلاستیکی
توری پرورش ماهی