پیشگامان شیمی

5 (2 نظر)

هدف ما جلب رضایت شماست

مواد اولیه شیمیایی فروش مواد شیمیایی رنگ و مواد شیمیایی واردات صادرات مواد شیمیایی مواد اولیه پاک کننده و شوینده فروش مواد اولیه غذایی اسید و باز تولید مواد اولیه محصولات آرایشی، بهداشتی
 • EntityId : 1029194
 • SmallCode : 4d752
 • Category : مواد اولیه شیمیایی
 • Activities :
  مواد اولیه شیمیایی (241117)فروش مواد شیمیایی (514632)رنگ و مواد شیمیایی (242220)واردات صادرات مواد شیمیایی (514614)مواد اولیه پاک کننده و شوینده (242423)فروش مواد اولیه غذایی (9750514)اسید و باز (241101)تولید مواد اولیه محصولات آرایشی، بهداشتی (9750526)
 • Update Date : 2024-01-28
 • Quality Score : 0.829
 • Participated in Plan Ads : False
 • Plan Adv : 6 (Premiere - پلان نشان برتر)
 • Plan Adv Has Follow Link : False
 • Plan Adv Keywords :
  فروش مواد شیمیایی در تهرانلیست شرکت های فروش مواد شیمیایی در اصفهانلیست کارخانه های مواد شیمیایی در تهرانشرکت های بازرگانی وارد کننده مواد شیمیایی در تهرانمواد اولیه آرایشی در شهر تهرانفروش مواد اولیه آرایشی و بهداشتی در شهر تهرانمرکز فروش مواد شیمیاییشرکت مواد شیمیاییفروش مواد شیمیاییمواد اولیه آرایشیفروش عمده مواد شیمیاییواردکننده مواد شیمیاییمواد اولیه صنعتی در شهر تهرانمواد اولیه رنگ سازی در شهر تهرانمواد شیمیایی صنعتیفروش مواد اولیه شامپومواد شیمیاییمواد اولیه رنگ سازیفروش مواد اولیه صنایع غذایی در شهر تهرانفروش مواد اولیه غذاییفروش مواد اولیه آرایشیفروشنده مواد شیمیاییفروش مواد اولیه شویندهمواد اولیه غذاییمواد اولیه کرم سازیمواد اولیه وارداتیفروش مواد اولیه صنعتیخرید مواد اولیه آرایشیفروش مواد شیمیایی داروییمواد اولیه شیمیاییخرید مواد شیمیاییخاک دیاتومهسوربیتولاستونآب اکسیژنهقیمت مواد شیمیاییگوارگاماستونمواد شیمیایی در تهراناسامی شرکت های پخش مواد شیمیایی در تهرانمواد اولیه غذایی در تهرانمواد اولیه غذایی در شهر تهرانمواد اولیه شیمیایی در شهر تهرانفروش مواد شیمیایی در شهر تهرانفروش مواد شیمیایی در طرح زوج و فرد تهرانمواد اولیه شیمیایی در تهرانمواد اولیه شیمیایی در طرح زوج و فرد تهرانفروش مواد شیمیایی در جنوب تهرانمواد اولیه شیمیایی در جنوب تهرانمواد شیمیایی در شهر تهرانمواد شیمیایی در طرح زوج و فرد تهرانمواد اولیه غذایی در طرح زوج و فرد تهرانسوربیتول در تهرانسوربیتول در شهر تهرانفروش مواد شیمیایی در منطقه 15فروش مواد شیمیایی در منطقه 15 تهرانفروش مواد شیمیایی در منطقه 15 شهر تهرانفروش مواد شیمیایی در تهران منطقه 15فروش مواد شیمیایی در شهر تهران منطقه 15استون در تهراناستون در شهر تهرانمواد اولیه غذایی در جنوب تهرانمواد شیمیایی در جنوب تهراناستون در جنوب تهرانسوربیتول در جنوب تهراناستون در طرح زوج و فرد تهرانسوربیتول در طرح زوج و فرد تهرانمواد اولیه شیمیایی در منطقه 15مواد اولیه غذایی در منطقه 15مواد شیمیایی در منطقه 15استون در منطقه 15سوربیتول در منطقه 15مواد اولیه شیمیایی در منطقه 15 تهرانمواد اولیه غذایی در منطقه 15 تهرانمواد شیمیایی در منطقه 15 تهراناستون در منطقه 15 تهرانسوربیتول در منطقه 15 تهرانمواد اولیه شیمیایی در منطقه 15 شهر تهرانمواد اولیه غذایی در منطقه 15 شهر تهرانمواد شیمیایی در منطقه 15 شهر تهراناستون در منطقه 15 شهر تهرانسوربیتول در منطقه 15 شهر تهرانمواد اولیه شیمیایی در تهران منطقه 15مواد اولیه غذایی در تهران منطقه 15مواد شیمیایی در تهران منطقه 15استون در تهران منطقه 15سوربیتول در تهران منطقه 15مواد اولیه شیمیایی در شهر تهران منطقه 15مواد اولیه غذایی در شهر تهران منطقه 15مواد شیمیایی در شهر تهران منطقه 15استون در شهر تهران منطقه 15سوربیتول در شهر تهران منطقه 15مواد اولیه شیمیایی در محله شوشمواد اولیه غذایی در محله شوشفروش مواد شیمیایی در محله شوشمواد شیمیایی در محله شوشاستون در محله شوشسوربیتول در محله شوشمواد اولیه شیمیایی در محله شوش تهرانمواد اولیه غذایی در محله شوش تهرانفروش مواد شیمیایی در محله شوش تهرانمواد شیمیایی در محله شوش تهراناستون در محله شوش تهرانسوربیتول در محله شوش تهرانمواد اولیه شیمیایی در محله شوش شهر تهرانمواد اولیه غذایی در محله شوش شهر تهرانفروش مواد شیمیایی در محله شوش شهر تهرانمواد شیمیایی در محله شوش شهر تهراناستون در محله شوش شهر تهرانسوربیتول در محله شوش شهر تهرانمواد اولیه شیمیایی در تهران محله شوشمواد اولیه غذایی در تهران محله شوشفروش مواد شیمیایی در تهران محله شوشمواد شیمیایی در تهران محله شوشاستون در تهران محله شوشسوربیتول در تهران محله شوشمواد اولیه شیمیایی در شهر تهران محله شوشمواد اولیه غذایی در شهر تهران محله شوشفروش مواد شیمیایی در شهر تهران محله شوشمواد شیمیایی در شهر تهران محله شوشاستون در شهر تهران محله شوشسوربیتول در شهر تهران محله شوشخرید مواد شیمیایی خوراکیتامین مواد شیمیاییبازار مواد شیمیاییفروش جزئی مواد شیمیاییخرید مواد اولیه غذاییقیمت مواد اولیه صنعتیمواد اولیه کارخانهپروپلین گلپکولآمونیوم کلرایداسید بوریک صنعتیپروپانلاسید فتالیکهیدروکلریک اسید صنعتیگلیسیرین صنعتیآمونیوم استاتاستون صنعتیایزو آمیل الکلاتانول صنعتیخرید مواد اولیه صنعتیفروش مواد شیمیایی اصفهانمواد اولیه آرایشی در تهرانفروش مواد اولیه آرایشی و بهداشتی در تهرانمواد اولیه صنعتی در تهرانمواد اولیه رنگ سازی در تهرانفروش مواد اولیه صنایع غذایی در تهرانپیشگامان شیمی

 • Quality Score Detail

 • Address : 1  /  1
 • DetailedAddress : 0  /  0.5
 • Phone : 1  /  1
 • Website : 1  /  1
 • Email : 0.5  /  0.5
 • PostalCode : 1  /  1
 • SocialMedia : 0  /  0.5
 • Location : 2  /  2
 • LogoOrCoverImage : 1  /  1
 • MoreImages : 0  /  1
 • Description : 1  /  1
 • LongDescription : 0  /  0.5
 • Services : 1  /  1
 • Slogan : 0.5  /  0.5
 • UpdatedInPastYear : 0.5  /  0.5
 • ParticipatedInPlanAds : 0  /  0.5
 • CommentEnable : 2  /  2
اطلاعات تماس
 • آدرس :
 • تلفن :
 • تلفن همراه :
 • وب سایت :
 • ایمیل :
 • کد پستی :
لیست خدمات و محصولات
 • مواد اولیه شیمیایی

 • فروش مواد شیمیایی

 • رنگ و مواد شیمیایی

 • واردات صادرات مواد شیمیایی

 • مواد اولیه پاک کننده و شوینده

 • فروش مواد اولیه غذایی

 • اسید و باز

 • تولید مواد اولیه محصولات آرایشی، بهداشتی

 • مواد شیمیایی

 • مواد اولیه غذایی

 • استون

 • سوربیتول

 • گلیسیرین

 • مواد اولیه آرایشی

 • سوربات پتاسیم

 • فنول

 • خاک دیاتومه

 • پروپیلن گلیکول

 • خرید مواد شیمیایی خوراکی

 • تامین مواد شیمیایی

 • بازار مواد شیمیایی

 • فروش جزئی مواد شیمیایی

 • فروش مواد اولیه شامپو

 • فروش مواد اولیه شوینده

 • خرید مواد اولیه غذایی

 • قیمت مواد اولیه صنعتی

 • مواد اولیه وارداتی

 • مواد اولیه کارخانه

 • مواد اولیه کرم سازی

 • گوارگام

 • اسید بوریک صنعتی

 • پروپانل

 • اسید فتالیک

 • هیدروکلریک اسید صنعتی

 • آمونیوم کلراید

 • گلیسیرین صنعتی

 • آمونیوم استات

 • آب اکسیژنه

 • استون صنعتی

 • ایزو آمیل الکل

 • اتانول صنعتی

توضیحات
مجموعه پیشگامان شیمی:
نمایندگی فروش مواد شیمیایی صنعتی و مواد شیمیایی غذایی :
برای اطلاع از موجودی محصولات و قیمت با ما تماس بگیرید.

-54032317-
021
-021-54032318


فروش مواد شیمیایی صنعتی
مواد اولیه صنایع غذایی (گوارگام ، زانتانگام، مالتو دکسترین، کافئین، ژلاتین، پکتین، آگار ، انواع شیرین کننده های صنعتی و ...)

مواد شیمیایی و کودهای کشاورزی ( اسید بوریک- پالسیم هیدروکسید- پتاسیم سولفات- مونو و دی آمونیوم فسفات- نشادر- سولفات آهن و ...)
حلال های شیمیایی (استون، ایزوپروپیل الکل ، متانول ، پروپیلن گلایکول ، متیل استات ، زایلن، تلوئن و ...)

مواد شیمیایی صنعتی ( آب اکسیژنه ، کلر ، سولفات مس ، زاج و ...)
نظرات کاربران

لطفا به این کسب و کار امتیاز بدید و نظر خودتون رو درباره این کسب و کار بنویسید

user avatar لیلا سلطانی 5 ماه و 2 هفته و 2 روز پیش

user avatar امید امینی 1 سال و 8 ماه و 1 روز پیش

بنده چندین سال هست با این مجموعه کار می کنم. بچه های حرفه ای و خیلی خوش اخلاقی توی این مجموعه هستن