دبستان سلام فرشتگان یاسین

اوج زیبایی مفاهیم نشان دادن آن ها در عمل است.

پیش دبستان دخترانه غیر انتفاعی دبستان دخترانه غیر انتفاعی
  • EntityId : 542233
  • SmallCode : 4b283
  • Category : پیش دبستان دخترانه غیر انتفاعی
  • Activities :
    پیش دبستان دخترانه غیر انتفاعی (802123)دبستان دخترانه غیر انتفاعی (802117)
  • Update Date : 2019-05-19
  • Quality Score : 0.486
  • Participated in Plan Ads : False
  • Plan Adv : 0 (None - فاقد پلان)
  • Plan Adv Has Follow Link : False
  • Plan Adv Keywords :

  • Quality Score Detail

  • Address : 1  /  1
  • DetailedAddress : 0.5  /  0.5
  • Phone : 1  /  1
  • Website : 1  /  1
  • Email : 0.5  /  0.5
  • PostalCode : 0  /  1
  • SocialMedia : 0  /  0.5
  • Location : 2  /  2
  • LogoOrCoverImage : 1  /  1
  • MoreImages : 1  /  1
  • Description : 0  /  1
  • LongDescription : 0  /  0.5
  • Services : 0  /  1
  • Slogan : 0.5  /  0.5
  • UpdatedInPastYear : 0  /  0.5
  • ParticipatedInPlanAds : 0  /  0.5
  • CommentEnable : 0  /  2
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
نظرات کاربران

لطفا به این کسب و کار امتیاز بدید و نظر خودتون رو درباره این کسب و کار بنویسید