مجمع امور صنفی شیروان

دوست داشتن بهترین شکل مالکیت و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است .

اتحادیه صنوف توزیعی و خدماتی اتحادیه صنوف تولیدی و خدمات فنی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • فکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
توضیحات
اصناف بزرگترین تشکل کشوردرحال حاضر بوده که بدون هیچگونه پشتوانه دولتی وحمایتهای معمول وفقط باتکیه بر همت واتکا فعالین اقتصادی وبصورت خودگردان اداره میگرددونقش بسزائی درحمایت وپشتیبانی از پیروزی انقلاب بارهبری امام شهدا امام خمینی ره داشته وهمیشه خودرا وامدار انقلاب وشهدا دانسته وبا تقدیم شهدائی جه درانقلاب وچه درطول هشت سال دفاع مقدس بصورت جانی ومالی باحمایت از دست آوردهای پیش رو درتمامی عرصه ها پیشقدم میباشد.مجمع امورصنفی شیروان واقع در:خیابان امام رضا(ع) روبروی شهرداری درخدمت همشهریان گرامی میباشد.با نقطه نظرات خودمارا یاری نمائید.
باتشکر:مدیریت وبلاگ
تلفن تماس :05856226133
تلفن نمابر:05856227714
ایمیل :[email protected]