دکتر فرزانه روحانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان عضو هییت علمی( دانشیار) دانشگاه علوم پزشکی ایران -عضو هییت علمی پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم

فوق تخصص غدد کودکان متخصص کودکان
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
توضیحات
سوابق تحصیلی:
1- اخذ مدرک دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران در تهران سال 1368.
2- اخذ مدرک تخصصی کودکان و نوزادان از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1371.
3- اخذ مدرک فوق تخصص غدد کودکان از دانشگاه هلسینکی، فنلاند در سال 1376.
4- اخذ بورد فوق تخصصی غدد و متابولیسم کودکان ایران در سال 1376.
5- گذراندن دوره اموزشی غدد کودکان (17 ماه) دانشگاه ژنو، سوییس 1383-1382.
سوابق اجرایی:
1- معاونت مرکز تحقیقات رشد و تکامل در انستیتو غدد و متابولیسم1396 -1394.
2- سرپرست اداره آموزش انستیتو غدد و متابولیسم1382 -1380.
3- رییس تیم بالینی و مسئول کلینیک فنیل کتونوري بیمارستان منتخب و مرجع فوق تخصصی کودکان علی اصغر 1396-1386.
4- راه اندازی کلینیک رشد و بلوغ در انستیتو غدد و متابولیسم برای اولین بار در سال 1389.
5- راه اندازی کلینیک درمان بیماران فنیل کتونوري برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی ایران و بیمارستان فوق تخصصی کودکان علی اصغر در سال 1386.
6- 21 سال سابقه درمان بیماران غدد و متابولیک در بیمارستان فوق تخصصی کودکان علی اصغر.
7- 17 سال سابقه درمان بیماران غدد و متابولیک در انستیتو غدد و متابولیسم.
8- عضو کمیته راهبردی کمیسیون تدوین و برنامه ریزی آموزشی و ضوابط دوره فوق تخصصی غدد درون ریز و متابولیسم کودکان، وزارت بهداشت ودرمان 1388.
9- عضو کمیته اخلاق پزشکی مرکز تحقیقات رشد و تکامل در انستیتو غدد و متابولیسم1389 -1386.
10- عضو کمیته علمی برنامه کشوري غربالگري بیماري فنیل کتونوري1396-1386.
11- عضو کمیته علمی برنامه کشوري غربالگري بیماریهای متابولیک 1397 تا کنون.
12- عضو کمیته علمی انستیتو غدد و متابولیسم، 1386.
13- عضو کمیته علمی - تخصصی بازنگری محتوای آموزشی برنامه مانا، 1385 تا 1391.
14- عضو کمیته تغذیه و رژیمهای درمانی بیمارستان فوق تخصصی کودکان علی اصغر1384-1383.
15- عضو کمیته اثر بخشی بالینی بیمارستان فوق تخصصی کودکان علی اصغر1391-1389.
16- عضو کمیته برگزاری کنفرانسهای ماهیانه interesting case 1386 تا 1391.
17- عضو کمیته بالینی اداره ژنتیک وزارت بهداشت و درمان 1386.
18- عضو کمیته فنی بیماریهای ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی ایران 1387.
19- جانشین اول مدیر مناطق درمان در موارد بحران و حوادث غیر مترقبه 1389.
20- رابط بین الملل گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی ایران 1391.
21- عضو کمیته تخصیص امتیاز برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی 1392.

سوابق آموزشی:
1- 21 سال سابقه تدریس عملی بیماریهای غدد کودکان در دانشگاه علوم پزشکی ایران به دستیاران فوق تخصصی غدد کودکان، دستیاران تخصصی کودکان و دانشجویان پزشکی1378 تا کنون .
2- 21 سال سابقه تدریس نظری مباحث:
a. اختلالات رشد و کوتاهی قد؛
b. بلوغ زودرس؛
c. اختلالات غده تیروئید؛
d. هیپوکلسمی و بیماریهای استخوان :
در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران1378 تا کنون.
3- عضو کمیته آموزشی دانشجویان گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران 1391-1386.
4- عضو کمیته آموزشی بیمارستان فوق تخصصی کودکان علی اصغر1391-1383.
5- مسئول آموزش سمیولوژی دانشجویان پزشکی، بیمارستان فوق تخصصی کودکان علی اصغر 1391-1386 .
6- مسئول برگزاری امتحانات کتبی اطفال دانشجویان پزشکی، پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1383 تا 1385.
7- استاد راهنمای دانشجویان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران 1389 .
8- برگزاری کلاسهای آموزشی، آزمون OSCE، طراحی سئوالات گروه کودکان 1378 تا 1386.

سوابق پژوهشی:
1- عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات رشد و تکامل در انستیتو غدد و متابولیسم 1385 تا کنون.
2- سرپرستی طرحهای پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات رشد و تکامل انستیتو غدد و متابولیسم و بیمارستان فوق تخصصی کودکان علی اصغر1378 تا کنون.
3- داوری طرحهای پژوهشی در مرکز تحقیقات رشد و تکامل انستیتو غدد و متابولیسم و بیمارستان فوق تخصصی کودکان علی اصغر 1378 تا کنون.
4- سرپرستی پایان نامه های دستیاران فوق تخصصی غدد کودکان، دستیاران تخصصی کودکان و دانشجویان پزشکی 1378 تا کنون.
5- داوری پایان نامه های دستیاران فوق تخصصی غدد کودکان، دستیاران تخصصی کودکان و دانشجویان پزشکی1378 تا کنون .
6- عضو هیات تحریریه مجله International Journal of Children and Adolescents .
7- عضو هیات تحریریه مجله Madridge Journal of Diabetes .
8- تدوین و تالیف کتابچه استانداردهای بالینی تشخیص و درمان بیماری فنیل کتونوري ویژه متخصصین در وزارت بهداشت و درمان، ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت به مراکز درمان بیماری فنیل کتونوري در کل کشور.
9- تالیف مباحث غدد در کتابهای:
a. راهبرد بالینی بیماریهای غدد کودکان؛
b. کتاب جامع بیماریهای کودکان؛
c. نقش پروبیوتیکها در کنترل بیماریها.


10- داوری مقالات در مجله های معتبر داخلی و خارجی.

تسلط به زبانهای خارجی:
تسلط به زبانهای انگلیسی، فنلاندی و فرانسوی.

عضویت انجمنها:
1- عضو انجمن اروپایی غدد کودکان .
European Society for Paediatric Endocrinology
2- عضو انجمن مطالعه اختلالات مادرزادی متابولیسم.
Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism
3- عضو انجمن فوق تخصصی غدد و متابولیسم کودکان ایران.
4- عضو انجمن پیشگیری و درمان چاقی 1390-1387.

مقالات نگاشته شده در مجلات علمی معتبر خارجی و داخلی:
دکتر فرزانه روحانی مستقر در
نظرات کاربران

لطفا به این کسب و کار امتیاز بدید و نظر خودتون رو درباره این کسب و کار بنویسید