موسسه تراز ارقام دانا

تداوم ارتباط با مشتریان اعتبار ماست

حسابرسی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • فکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
توضیحات
تهیه گزارش حسابرسی جهت اخذ تسهیلات بانکی تهیه گزارش حسابرسی جهت ارائه ب مجامع.شرکت در مناقصه.مهاجرت و رتبه بندی و...(فارسی-لاتین) تهیه گزارش حسابرسی جهت رفع اختلاف مالی بین شرکا تهیه گزارش حسابرسی جهت ارائه به بورس تهیه گزارشات تحلیلی مدیریتی(حسابرسی داخلی) تهیه صورت های مالی اساسی اشخاص حقیقی وحقوقی وصورت های مالی تلفیقی گروه شرکت ها.(فارسی-لاتین) تنظیم گزارشهای مقایسه ای دوره های مالی عملکرد تنظیم تراز ازمایشی مورد نیاز شرکت ها.مجامع وسهامداران. انجام امور انبارگردانی وموارد دیگر به درخواست شما.... پیگیری پرونده.تنظیم لایحه دفاعیه جهت کاهش بدهی مالیاتی پیش حسابرسی. پیگیری پرونده.تنظیم لایحه دفاعیه جهت کاهش بدهی بیمه گزارش خرید و فروش فصلیوارزش افزوده وسایر خدمات مالیومالیاتی و بیمه ای شعار همیشگی ما تداوم ارتباط با مشتریان اعتبار ماست آدرس سایت www.tadacc.ir: