دارالترجمه رسمی شماره 974 - پارسوماش

کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی مترجم رسمی قوه قضائیه ش پروانه 974 مترجم معتبر و معتمد دادگستری و امورخارجه کارشناس امور بانکی و ارزی 12 سال تجربه

دارالترجمه
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • صفحات اجتماعی :
توضیحات
پژوهشگر مطالعات ترجمه
متخصص در امر ترجمه اسناد و مدارک
مشاور امور مهاجرت و تحصیل
مشاور بانکی وارزی
پژوهشگر امور فرهنگی و دینی