دفتر اسناد رسمی شماره 8 - برومند شریف، آزاده

دفتر اسناد رسمی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • فکس :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
توضیحات
انتقال اسناد غیر منقول(زمین- آپارتمان -کارخانه و.....) و اسناد منقول (اتومبیل- موتور سیکلت- ماشین آلات کشاورزی و راه سازی و.....) بصورت قطعی و  وکالتی -تنظیم انواع اسناد اجاره نامه تجاری -مسکونی -کشاورزی و تنظیم اسناد تعهد ،رضایت ، اقرار - تنظیم انواع اسناد بانکی (رهنی ، مشارکت و فروش اقساطی و.....) وگواهی امضاء و امضاء الکترونیکی
گواهی امضاء و امضاء الکترونیکی
خدمات و محصولات