اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
توضیحات
خدمات تشخیصی و درمانی زیر در بخش پزشکی هسته ای مرکز طبی کودکان (با تعرفه دولتی و طرف قرارداد با کلیه بیمه ها) ارائه می گردد.
* اسکن استخوان
* اسکن تیروئید
*اسکن پرفیوژن و فونکسیون کلیه  DTPA
*اسکن کورتیکال کلیه  DMSA
*اسکن دیورتیکول مکل
*اسکن کبد و مجاری صفراوی
خدمات و محصولات
مستقر ها در بیمارستان طبی کودکان