خدمات ساختمانی البرز

فروش مصالح ساختمان خدمات ساختمانی
 • EntityId : 872093
 • SmallCode : 26f92
 • Category : مصالح ساختمان
 • Activities :
  فروش مصالح ساختمان (514400)خدمات ساختمانی (9750511)
 • Update Date : 2024-01-08
 • Quality Score : 0.200
 • Participated in Plan Ads : False
 • Plan Adv : 0 (None - فاقد پلان)
 • Plan Adv Has Follow Link : False
 • Plan Adv Keywords :

 • Quality Score Detail

 • Address : 1  /  1
 • DetailedAddress : 0  /  0.5
 • Phone : 1  /  1
 • Website : 0  /  1
 • Email : 0  /  0.5
 • PostalCode : 0  /  1
 • SocialMedia : 0  /  0.5
 • Location : 0  /  2
 • LogoOrCoverImage : 0  /  1
 • MoreImages : 0  /  1
 • Description : 0  /  1
 • LongDescription : 0  /  0.5
 • Services : 1  /  1
 • Slogan : 0  /  0.5
 • UpdatedInPastYear : 0.5  /  0.5
 • ParticipatedInPlanAds : 0  /  0.5
 • CommentEnable : 0  /  2
اطلاعات تماس
 • آدرس :
 • تلفن :
توضیحات
فروشگاه خدمات ساختمان
فروش آجر و آجر سفالی
سیمان سفید و معمولی
گچ سفید کاری و ساختمانی
ماسه و خاک سرخ
نظرات کاربران

لطفا به این کسب و کار امتیاز بدید و نظر خودتون رو درباره این کسب و کار بنویسید