دکتر نفیسه کرمانی

محیط آرام و کودکانه با دانپزشکی مهربان

دندانپزشک کودکان
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • ایمیل :
توضیحات
1- محیطی کودکانه و شادفراهم آورده ایم تا فرزندانتان ازدندانپزشکی هراس نداشته باشند.
2- درمان کودکان مضطرب تحت بیهوشی وبانظارت مجرب ترین متخصص بیهوشی انجام می شود.
3- مجهز به پیشرفته ترین دستگاههای استریل مطابق با آخرین استانداردهای وزارت بهداشت
دارای برد تخصصی