مدرسه فوتبال درفک البرز

هدف مدرسه فوتبال درفک، بالا بردن سطح ورزش فوتبال و آموزش سنین پایه (7 تا 14 سال) مبتنی بر روش های نوین آموزشی با هدف پرورش کودکان در فضایی مطمئن

باشگاه فوتبال