سونوگرافی و رادیولوژی دکتر مردانی

طرف قرار داد با بیمه های پایه و نیروهای مسلح و بانکها شعبه 2: پیروزی بین مترو نبرد و پیروزی کوچه ایلخان پ12 واحد12

سونوگرافی ماموگرافی رادیولوژی نوار قلب
لیست خدمات و محصولات
 • سونوگرافی

 • ماموگرافی

 • رادیولوژی

 • نوار قلب

 • بهترین مرکز سونوگرافی

 • ماموگرافی طرف قرار داد بابیمه ارتش

 • عکس از ستون فقرات با بیمه ارتش

 • سونوگرافی ترنس واژینال با پزشک خانم

 • سونوگرافی ترنس واژینال

 • سونوگرافی ترنس واژینال با بیمه ارتش

 • عکس رنگی رحم بدون درد

 • غربالگری مرحله دوم

 • غربالگری مرحله اول

 • بهترین مرکز غربالگری طرف قرار داد با بیمه ارتش

 • سونوگرافی نوزاد

 • سونوگرافی از پستان با دفترچه ارتش

 • سونوگرافی غربالگری با بیمه ارتش

 • سونوگرافی بارداری با بیمه ارتش

 • رادیولوژی طرف قرار داد با بیمه ارتش

 • سونوگرافی طرف قرار داد بانک مرکزی

 • سونوگرافی طرف قرار داد بیمه بانک ملی

 • سونوگرافی طرف قرار داد بانک ملت

 • سونوگرافی با بیمه ارتش

 • سونوگرافی طرف قرار داد با بیمه ارتش

 • سونوگرافی و رادیولوژی دکتر مردانی

 • سونوگرافی nt با بیمه ارتش

 • وکیوم بیوپسی پستان

 • nst نوزان

 • انجام وکیوم بیوپسی

 • بهترین مرکز وکیوم بیوپسی

 • مشاوره و تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری

 • نمونه برداری از پستان

 • سونوگرافی خانم

 • سونوگرافی در تهران

 • سونوگرافی در محله تهرانپارس غربی

 • ماموگرافی در تهران

 • ماموگرافی در محله تهرانپارس غربی

 • رادیولوژی در تهران

 • رادیولوژی در محله تهرانپارس غربی

 • نوار قلب در تهران

 • نوار قلب در محله تهرانپارس غربی

 • بهترین مرکز سونوگرافی در تهران

 • بهترین مرکز سونوگرافی در محله تهرانپارس غربی

 • ماموگرافی طرف قرار داد بابیمه ارتش در تهران

 • ماموگرافی طرف قرار داد بابیمه ارتش در محله تهرانپارس غربی

 • عکس از ستون فقرات با بیمه ارتش در تهران

 • عکس از ستون فقرات با بیمه ارتش در محله تهرانپارس غربی

 • سونوگرافی ترنس واژینال با پزشک خانم در تهران

 • سونوگرافی ترنس واژینال با پزشک خانم در محله تهرانپارس غربی

 • سونوگرافی ترنس واژینال در تهران

 • سونوگرافی ترنس واژینال در محله تهرانپارس غربی

 • سونوگرافی ترنس واژینال با بیمه ارتش در تهران

 • سونوگرافی ترنس واژینال با بیمه ارتش در محله تهرانپارس غربی

 • عکس رنگی رحم بدون درد در تهران

 • عکس رنگی رحم بدون درد در محله تهرانپارس غربی

 • غربالگری مرحله دوم در تهران

 • غربالگری مرحله دوم در محله تهرانپارس غربی

 • غربالگری مرحله اول در تهران

 • غربالگری مرحله اول در محله تهرانپارس غربی

 • بهترین مرکز غربالگری طرف قرار داد با بیمه ارتش در تهران

 • بهترین مرکز غربالگری طرف قرار داد با بیمه ارتش در محله تهرانپارس غربی

 • سونوگرافی نوزاد در تهران

 • سونوگرافی نوزاد در محله تهرانپارس غربی

 • سونوگرافی از پستان با دفترچه ارتش در تهران

 • سونوگرافی از پستان با دفترچه ارتش در محله تهرانپارس غربی

 • سونوگرافی غربالگری با بیمه ارتش در تهران

 • سونوگرافی غربالگری با بیمه ارتش در محله تهرانپارس غربی

 • سونوگرافی بارداری با بیمه ارتش در تهران

 • سونوگرافی بارداری با بیمه ارتش در محله تهرانپارس غربی

 • رادیولوژی طرف قرار داد با بیمه ارتش در تهران

 • رادیولوژی طرف قرار داد با بیمه ارتش در محله تهرانپارس غربی

 • سونوگرافی طرف قرار داد بانک مرکزی در تهران

 • سونوگرافی طرف قرار داد بانک مرکزی در محله تهرانپارس غربی

 • سونوگرافی طرف قرار داد بیمه بانک ملی در تهران

 • سونوگرافی طرف قرار داد بیمه بانک ملی در محله تهرانپارس غربی

 • سونوگرافی طرف قرار داد بانک ملت در تهران

 • سونوگرافی طرف قرار داد بانک ملت در محله تهرانپارس غربی

 • سونوگرافی با بیمه ارتش در تهران

 • سونوگرافی با بیمه ارتش در محله تهرانپارس غربی

 • سونوگرافی طرف قرار داد با بیمه ارتش در تهران

 • سونوگرافی طرف قرار داد با بیمه ارتش در محله تهرانپارس غربی

 • سونوگرافی و رادیولوژی دکتر مردانی در تهران

 • سونوگرافی و رادیولوژی دکتر مردانی در محله تهرانپارس غربی

 • سونوگرافی nt با بیمه ارتش در تهران

 • سونوگرافی nt با بیمه ارتش در محله تهرانپارس غربی

 • وکیوم بیوپسی پستان در تهران

 • وکیوم بیوپسی پستان در محله تهرانپارس غربی

 • nst نوزان در تهران

 • nst نوزان در محله تهرانپارس غربی

 • انجام وکیوم بیوپسی در تهران

 • انجام وکیوم بیوپسی در محله تهرانپارس غربی

 • بهترین مرکز وکیوم بیوپسی در تهران

 • بهترین مرکز وکیوم بیوپسی در محله تهرانپارس غربی

 • مشاوره و تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری در تهران

 • مشاوره و تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری در محله تهرانپارس غربی

 • نمونه برداری از پستان در تهران

 • نمونه برداری از پستان در محله تهرانپارس غربی

 • سونوگرافی خانم در تهران

 • سونوگرافی خانم در محله تهرانپارس غربی

اطلاعات تماس
 • آدرس :
 • تلفن :
 • وب سایت :
 • ایمیل :
 • صفحات اجتماعی :
توضیحات
سونوگرافی، رادیولوژی، ماموگرافی، پانورکس دکتر مردانی
با جدیدترین دستگاه ها و کادر پزشکی اقا و خانم اماده خدمات رسانی به کارکنان ارتش، بانک ملت، ملی، مرکزی، تجارت، صادرات و بیمه های پایه (تامین اجتماعی، خدمات درمانی ، روستایی و .....)
انجام تمام سونوگرافی های تخصصی
غربالگری مرحله اول
غربالگری مرحله دوم
سونوگرافی بارداری
سونوگرافی تیروئید
سونوگرافی شکم و لگن
سونوگرافی مثانه
سونوگرافی ترنس واژینال
سونوگرافی رکتال
عکس از دندان
تمامی گرافی های تخصصی
نمونه برداری از پستان
سونوگرافی نوزاد
ماموگرافی با کمترین درد
انجام کلیه عکس های رنگی (عکس رنگی رحم بدون درد)
تمام گرافی های تخصصی و عمومی
عکس از قفسه سینه
تایین سن استخوانی
سونوگرافی از پستان
نظرات کاربران

لطفا به این کسب و کار امتیاز بدید و نظر خودتون رو درباره این کسب و کار بنویسید