ماتک صنعت

کنترل و اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون صنعتی اتوماسیون ساختمان
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
توضیحات
فرایند مهندسی و تولید در شرکت ماتک صنعت بر اساس نظام ساختار یافته ای در جریان است. در این ساختار که بر اساس تجارب منتج از فعالیت های انجام گرفته از ابتدای تأسیس تاکنون گرفته شده است اولویت اصلی بر شناسایی نیازمندی های مشتریان در همه ی بخش های صنعت، نهاده شده است. این شرکت با بهره گیری گسترده از متخصصین و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری پیشرفته در بخش های مختلف، حداکثر تلاش در ارائه ی بالاترین کیفیت خدمات را به مشتریان عزیز در سرلوحه ی اهداف خود قرار داده است و با اتکا به توان مهندسی و خط کامل تولید نجهیزات الکترونیک و اتوماسیون، توان اجرایی و مهندسی غیرقابل رقابتی را دارد. پویایی، اعتقاد به توسعه، سرمایه گذاری و استفاده از فن آوری و ماشین آلات پیشرفته از یک سو و خرید دانش فنی و عقد قراردادهای انتقال تکنولوژی از سوی دیگر، ابزارهای ما در راه رسیدن به خودکفایی و پایداری صنعت کشور بوده است. ماتک صنعت از ابتدا با اعتقاد به این موضوع که سرمایه ی اصلی هر سازمانی، نیروی انسانی آن سازمان است جذب افراد متخصص و سخت کوش را سرلوحه ی راهبرد توسعه منابع انسانی خود قرار داده است و از طریق تعریف راهکارهای معین جذب و بکارگیری، در طول سالیان، بدنه ی کارشناسی و مدیریتی خود را توسعه داده است بطوری که پس از دریافت درخواست پروژه از مشتری تا پایان تولید و حتی مهم تر از همه پس از تحویل و اتمام پروژه ، کارشناسان همراه مشتری خواهند بود و در مواردی پشتیبانی و خدمات مهندسی پس از فروش را حتی مهم تر از فرآیندهای جاری تولید می داند. کارشناسان طراحی، کلیه نقشه ها را با کد رهگیری پروژه، در اختیار مشتری قرار می دهند تا مشتریان بدون دغدغه و زیر نظر بخش فروش با هماهنگی مسئولین پروژه و بر اساس درخواست، خدمات ذیل را به آسانی دریافت نمایند: نظارت عالیه بر نصب و راه اندازی ارائه ی دستورالعمل های سرویس و نگهداری و بازدیدهای دوره ای تعمیرات و یا تغییرات بعدی تأمین قطعات یدکی بخش کنترل کیفیت با اجرای آموزش های لازم به پرسنل در حال حاضر مطابق سیستم بین المللی کنترل کیفیت (ISO TS 29001، ISO 9001) تحت نظر مدیر کنترل کیفیت، تمام مراحل تولید را زیر نظر داشته و پرسنل این بخش در ایستگاه های مشخص، کنترل های حین ساخت را انجام می دهند. وجود استانداردهای تدوین شده در هر بخش و استفاده از ابزار و وسایل مناسب جهت تست و کنترل در بخش های ساخت قطعات و مونتاژ انجام کنترل ها را با دقت مطلوب، ممکن می سازد و کلیه ی مراتب در شناسنامه های تضمین کیفیت تولیدات ثبت می گردند تا امکان ردیابی در تمامی مراحل تولید برای هر قطعه در دسترس باشد. هرچند در این مسیر با چالش های فراوانی مواجه بوده ایم ولی به لطف الهی اهداف و برنامه های شرکت منطبق با سیاست های تعیین شده تاکنون محقق گردیده است و در شرایطی که دوران جدیدی را با مسائل و مشکلات گوناگونی سپری می کنیم امیدواریم که با تحقق اهداف تعریف شده جدید که در جهت افزایش ساخت تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور و کاهش وابستگی هاست، شاهد موفقیت و رشد و توسعه شرکت و سرافرازی و پیشرفت کشورمان باشیم.