امداد رایانه تهران - شعبه فاطمی

امداد رایانه تهران آماده ارائه کلیه خدمات مورد نیاز مشتریان در ارتباط با پشتیبانی کامپیوتر و لپ تاپ می باشد.

فروش قطعات سخت افزار کامپیوتر خدمات کامپیوتر طراحی و راه اندازی و امنیت شبکه خدمات و تجهیزات شبکه تعمیر قطعات سخت افزار کامپیوتر تعمیر تجهیزات جانبی کامپیوتر نگهداری و پشتیبانی شبکه