شرکت پارس اکسیر فارس

پیش فروش انواع نشاء گیاهان دارویی برای کشت بهاره (آویشن، به لیمو، بادرنجبویه، مریم گلی، مرزنجوش، زوفا) و محصولات خشک زوفا، آویشن و به لیمو

آموزش گیاهان دارویی تولید و پخش دارو گیاهی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن همراه :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
توضیحات
21.صابونی:قلمه هارادرعمق 5سانتیمتری می کارند وروی آنهاراباچندسانتیمتر خاک نرممی پوشانند.این عمل را درمهر ماه انجام می دهند. 22.گشنیز:در اواخردوره رشد(پاییز)ریشه را به قطعاتی که حاوی چند جوانه است تقسیم می کنندودرزمین اصلی با فواصل مشخص کشت میکنند. 23.گون:تکثیر بوسیله از انتهای شاخه های جوان در تابستان صورت می گیرد. 24.مارچوبه:تکثیر بوسیله گرفتن قلمه از شاخه های جوان دربهار 25.مرزنجوش:تکثیر بوسیله گرفتن قلمه درتابستان. 26.مریم گلی :دراسفند ماه یادرآذرماه قلمه های جوان همان سال رادرقطعه زمینی که ازقبل آماده شده باشد،می کارند وپس از ریشه دارشدن درزمین اصلی می کارند. 27.نعناع: درزمان مناسب ازشاخه های جوان وسبز پایه مادری 2تا3قلمه که حداقل دوجفت برگ داشته باشندجدا می کنند(بهتراست ازمیان گره های پایینی استفاده شود)سپس درخزانه هوای آزاد که بستر آنهاازخاک نرمی پوشیده ودرسایه قرار داردمی کارند .
نظرات کاربران

لطفا به این کسب و کار امتیاز بدید و نظر خودتون رو درباره این کسب و کار بنویسید