شرکت رادی ناکه صنعت پارس

شرکت رادی ناکه صنعت پارس شرکت رادی ناکه تامین کننده انواع کاغذ های پزشکی از جمله کاغذهای سونوگرافی،کاغذهای نوار قلب(ecg)، کاغذ فتال(nst) و....

تجهیزات پزشکی یکبار مصرف